کد مطلب: 185641
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۳
رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان باید بعد از گذشت مدتی از اخذ گواهینامه برای یادآوری و مرور قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی به کتاب آیین نامه مراجعه کنند.
 

به گزارش ایران خبر، سرهنگ مصطفی زینی وند گفت: از زمان اخذ گواهینامه برخی افراد مدت زیادی گذشته و شاید رنگ تابلوها، پیامی که در خود دارند و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از یاد برده و یا نیاز به مرور مجدد داشته باشند.

وی افزود: این موضوع شاید گریبان گیر خیلی از رانندگان باشد و نیاز هست که مجدد بازگشته و آئین نامه راهنمایی و رانندگی را مطالعه کنیم.

سرهنگ زینی وند بیان داشت: رنگ و اشکال تابلوها هر کدام پیام خاص خود را دارد و اگر راننده به این معانی و مفاهیم آشنایی داشته باشد، می‌تواند در رانندگی تصمیم گیری‌های صحیح و به موقعی داشته باشد و جلوی خیلی از تصادفات گرفته می‌شود.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ابراز کرد: این تابلوها هستند که رانندگان را از خطرات پیش رو آگاه و راننده را در انتخاب مسیرهای درست راهنمایی می‌کنند.

وی گفت: حتماً نیاز هست که مطالب و مقررات راهنمایی و رانندگی را مجدد مورد مطالعه قرار داده و حتی به فرزندان خود نیز از دوران کودکی با این قوانین و مقررات آشنا کرده تا ملکه ذهن آنان گردد چرا که در آینده این کودکان ما هستند که کاربران ترافیکی چه به عنوان پیاده و چه به عنوان سواره خواهند بود.

سرهنگ زینی وند افزود: اگر به دانش آموزان معانی و مفاهیم رانندگی را آموزش دهیم و در کتب درسی گنجانده شود می‌تواند در آینده در تصمیم گیری‌ها و اجرای قوانین و مقررات صحیح توسط کودکان نقش بسزایی داشته باشد.

وی گفت: البته نیاز هست که رانندگان نیز بعد از گذشت مدتی از اخذ گواهینامه برای یادآوری و مرور قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به کتاب آئین نامه مراجعه و با مطالعه مجدد رنگ تابلوها و موارد ذکر شده را مجدد بخوانند.

منبع : خبرگزاری مهر