کد مطلب: 148405
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۷
جدول زمانی پخش زنده دروس مقاطع مختلف تحصیلی از دو شبکه آموزش و چهار سیما در روز سه شنبه ۲۶ فروردین اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز سه شنبه ۲۶ فروردین به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

ازساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع متوسطه)

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ۲۰: ۸ درس فارسی پایه ٩

ساعت ۲۰: ۸ تا ٨:۴٠ درس عربی پایه۸

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩ تا ۲۲: ۹ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

دوره ابتدایی:

ازساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ١١: ٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ازساعت ١٢تا١٢: ٣٠ درس پیام‌ها وهدیه های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس نگارش ۱ پایه ١۰ تمامی رشته‌ها

ساعت ١۵ درس ریاضی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١۱ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢ تا٢٢: ٣٠ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ٢٢: ٣٠ تا٢٣ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته تجربی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس اصول عقاید ۱ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس تاریخ ۲پ ایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩: ١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩: ١٠ تا ٩:٣۵ درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی

۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ مدیریت تولید - پایه ۱۱ - مبحث کیفیت- شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس دانش فنی پایه، رشته شبکه و نرم افزار رایانه - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس استاندارد برنامه ریزی امور هنری در خانواده - پایه ۱۱ - رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده-شاخه کاردانش

۱۱:۳۵ تا ۱۲ استاندارد طراحی چهره - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

منبع : خبرگزاری مهر