ایران خودرو رکورد عرضه خودرو به بازار را شکست؛

تكميل و عرضه 5 هزارو 299 دستگاه خودرو دردو روز

کد مطلب: 143747
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۹
به همت مجموعه كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو ركورد تكميل و تجاري سازي خودروها شكسته شد.
 
به گزارش ایران خبر، برمبناي اين گزارش، پنجشنبه گذشته 2436دستگاه  و روز جمعه نيز 2863 دستگاه خودروتكميل، تجاري سازي و به بازار عرضه شده است.
همت بلند زنجيره تامين و تلاش شبانه روزي كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو سبب ثبت اين ركورد در توليد و عرضه محصولات ايران خودرو شد.
طبق هدفگذاري صورت گرفته خودروهاي داراي كسري در دي ماه به صفر خواهد رسيد و از ابتداي بهمن ماه توليد بدون كسري ادامه خواهد يافت.
پيش بيني مي شود، افزايش عرضه به بازار توسط ايران خودرو، زمينه ساز ايجاد تعادل در بازار در ماه هاي پاياني سال و جلوگيري از افزايش التهاب در آن خواهد شد.