کد مطلب: 142766
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۹
مقایسه کیفیت هوای تهران در فاصله سال های ۹۴ تا ۹۸ (از ابتدای سال تا ۱۲ آذرماه) نشان می‌دهد ذرات معلق به‌عنوان آلاینده اصلی هوای پایتخت، سیر کاهشی داشته است.
 

به گزارش ایران خبر، حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: مقایسه تعداد روزهایی که هر یک از آلاینده‌ها از حد مجاز فراتر بوده¬اند در بازه ۵ سال اخیر نکات روشنی از منحنی نزولی ذرات معلق تهران را نشان می‌دهد. بر این مبنا، طرح‌های ترافیکی و کاهنده آلودگی هوا که از اردیبهشت ۹۷ تاکنون در شهر تهران اجرایی شده، روی کاهش میزان تولید ذرات معلق اثر خود را نشان داده و پیگیری روند کاهش ذرات معلق دلیلی بر این مهم است. 

بر اساس گفته‌های شهیدزاده، آلوده‌ترین سال در ۵ سال اخیر، ۹۴ بوده که ۲۴درصد روزهای آن در وضعیت آلوده قرار داشته است. سال¬های ۹۶ و ۹۸ نیز شرایط نسبتاً مشابهی داشته و ۱۹درصد روزهای این دو سال در وضعیت نامطلوب بوده است. این درحالی است که تعداد روزهای با شرایط پاک در سال جاری فراتر از سایر سال¬ها بوده است. همچنین مطلوب‌ترین وضعیت کیفیت هوا در این دوره زمانی، مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده که بهبود محسوس شرایط جوی طی این سال نسبت به سایر سال¬های دوره مورد بررسی نقش بسزایی در ایجاد این شرایط داشته است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: آلاینده شاخص شهر تهران طی این سا¬ها، PM۲.۵ بوده که تعداد روزهای آلوده به لحاظ این آلاینده در سال جاری به‌جز سال گذشته از سالهای ۹۴ تا ۹۶ به‌طور محسوس کمتر بوده و این کاهش همچنین در مورد آلاینده PM۱۰ نیز رخ داده است. از سوی دیگر روند افزایشی روزهای نامطلوب به لحاظ آلاینده ازن طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸ مشاهده می¬شود که با توجه به اینکه این آلاینده در گروه آلاینده ثانویه قرار دارد پارامترهای مختلفی ازجمله گرما، میزان تابش نور خورشید و افزایش دما به‌ویژه در سال جاری در تولید آن نقش بسزایی داشته است.
 شهیدزاده خاطرنشان کرد: بسیاری از روزهای آلوده ثبت‌شده در سال جاری طی ماه¬های گرم و به لحاظ آلاینده ازن رخ داده است و کیفیت هوا به لحاظ آلاینده PM۲.۵ که عمدتا منشاء آن منابع متحرک هستند نسبت به سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با کاهش روبرو بوده است. شایان ذکر است که در برخی از روزهای آلوده ممکن است بیش از یک آلاینده فراتر از حد استاندارد قرار داشته باشد.
مقایسه کیفیت هوای شهر تهران از ابتدای سال تا ۱۲ آذرماه طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸  و تعداد روزهای آلوده برحسب آلاینده‌های مختلف
سال    پاک    سالم    ناسالم برای گروه‌های حساس     ناسالم      

سال

پاک

سالم

ناسالم برای گروه‌های حساس

ناسالم 

بسیار ناسالم

تعداد روزهای آلوده به لحاظ آلاینده*

CO

NO۲

SO۲

PM۱۰

PM۲.۵

۱۳۹۴

۱۳

۱۸۳

۵۹

۲

۱

۰

۰

۰

۰

۹

۶۲

۱۳۹۵

۱۳

۱۹۸

۴۲

۵

۰

۰

۱

۳

۰

۶

۴۶

۱۳۹۶

۱۲

۱۹۷

۴۸

۱

۰

۰

۷

۰

۰

۲

۴۲

۱۳۹۷

۱۴

۲۰۹

۳۵

۰

۰

۰

۱۶

۰

۰

۱

۲۰

۱۳۹۸

۲۵

۱۸۴

۴۷

۲

۰

۰

۲۵

۳

۰

۱

۳۲

•    ممکن است در یک روز بیش از یک آلاینده فراتر از حد مجاز باشند.
 

منبع : خبرگزاری مهر