کد مطلب: 139588
 
تاریخ انتشار : شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۲
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 نزدیک به 4.4 میلیون نفر مهاجرت کرده‌اند که تنها مبدا 2.6 درصد آنها خارج از کشور بوده است و 97 درصد در داخل کشور جابه جا شده‌اند.
 
به گزارش ایران خبر، به ازای هر 100 زن، 106 مرد مهاجر

بر اساس نتایج سرشماری 1395 طی دوره زمانی 95-1390 از مجموع بیش از 4.3 میلیون نفری که مهاجرت کرده اند، 2 میلیون و 210 هزار و 387 نفر مرد و 2 میلیون و 90 هزار و 601 نفر زن بوده اند، در نتیجه نسبت جنسی مهاجران 105.7 به دست می آید. به عبارتی در برابر هر 100 زن حدود 106 مرد مهاجر در کل کشور وجود داشته است و سهم مردان بیشتر از زنان بوده است.

جوانان ریسک پذیر

ترکیب سنی مهاجران نشان می دهد که بالاترین سهم مهاجران متعلق به گروه های سنی 24 ـ20 و 29 ـ25 ساله است.
همچنین بالاترین سهم برای مردان مربوط به گروه های سنی 24 ـ20 و 34 ـ30 ساله و برای زنان مربوط به گروه های 24 ـ20 و 29ـ25 ساله بوده است. در مجموع 90 درصد از مهاجران زیر 45 سال و 10 درصد بالای 45 سال هستند.

متاهل ها در صدر مهاجرها

توزیع نسبی مهاجران 10 ساله و بیشتر نشان می دهد، 62.9 درصد دارای همسر، 33.5 درصد هرگز ازدواج نکرده، 1.8 درصد بی همسر بر اثر طلاق، 1.7 درصد بی همسر بر اثر فوت همسر و 0.1 درصد وضع زناشویی را اظهار نکرده اند.

این مقادیر برای غیرمهاجران 10 ساله و بیشتر به ترتیب 63.9 ،30.1 ،1.7 ،4.3 و0.02 درصد بوده است. مقایسه وضع زناشویی مهاجر و غیرمهاجر بیانگر آن است که درصد غیرمهاجر دارای همسر بیشتر از مهاجر دارای همسر بوده است، ولی مهاجر هرگز ازدواج نکرده، بیشتر از غیرمهاجر هرگز ازدواج نکرده بوده است، همچنین غیرمهاجران بی همسر بر اثر فوت بیشتر از مهاجران بی همسر بر اثر فوت بوده است. در سایر گزینه ها تفاوت بارزی وجود ندارد.

مشروح این گزارش را فردا در صفحه چهار روزنامه ایران بخوانید.

منبع : ایران آنلاین