کد مطلب: 161952
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۷
مراسم غسل تعمید کودکان و نوزادان تازه متولد شده مندایی در رودخانه کارون اهواز و رودخانه کرخه در سوسنگرد انجام شد. در آیین مندایی وقتی نوزاد به دنیا می‌آید باید یک غسل تعمید انجام دهد و با توجه به اینکه در ۲۶ تیرماه روز عید خلقت حضرت آدم به همراه ۳۶ ساعت اعتکاف است، نوزادان باید غسل اولیه را انجام داده باشند تا در این اعتکاف شرکت کنند. مراسم غسل تعمید در شرایط کرونایی توسط روحانیت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با تعداد کم در رودخانه کارون و کرخه انجام شد.
 
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کرخه - سوسنگرد
منبع : خبرگزاری ايسنا