کد مطلب: 159582
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۵
 
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
بارش برف در گیلان؛ روستای «تابستان نشین»
منبع : خبرگزاری ايسنا