کد مطلب: 152125
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۷
اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانیان به همراه اسکلت یک اسب در عملیات باستان شناسی و حفاری آثار تاریخی تپه تاریخی اشرف اصفهان کشف شد. به گفته کارشناسان تاریخ ناشناخته اصفهان در دل تپه اشرف پنهان‌شده و با ادامۀ کاوش‌ها می‌توان بر بخش‌های تاریک تاریخ پیش از اسلام اصفهان، نور شناخت و آگاهی تاباند.
 
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت اسب متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف چاه با دیواره سفالی متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت اسب متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
تپه تاریخی اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
تپه تاریخی اشرف اصفهان
تپه تاریخی اشرف اصفهان
تپه تاریخی اشرف اصفهان
کشف اسکلت دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
تپه تاریخی اشرف اصفهان
کشف بقایای اشیا تاریخی دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
کشف اسکلت دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان
تپه تاریخی اشرف اصفهان
منبع : خبرگزاری ايسنا