کد مطلب: 151868
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۶
 
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
دریاچه سد «الغدیر» ساوه
منبع : خبرگزاری ايسنا