کد مطلب: 151619
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۵
کمپ آبادانی ها حاشیه‌ای‌ ست در متن شهر،جایی در انتهای محله معالی‌آباد شیراز، بین آپارتمان‌های سربه فلک کشیده گلدشت و ساختمان‌های بلندمرتبه و شیک کوهپایه دراک. محله‌ای که هیچ تابلوی راهنمایی ندارد، ساختمان‌هایی یک طبقه که نه می‌توان آنها را خانه نامید نه کومه و کپر؛ جایی که بیش از چهار دهه قبل، محل اسکان سازندگان آپارتمان‌های فرانسوی‌ساز معالی‌آباد بود و در سال‌های جنگ به مکان موقتی برای خانواده‌های جنگ زده بدل شد و گسترش هم یافت.
 
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
کمپ معالی‌آباد شیراز
منبع : خبرگزاری ايسنا