کد مطلب: 149670
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۸
مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای یزد، ساری و کرمان برگزار شد.
 
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - امامزاده سید جعفر یزد
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - ساری
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
شب قدر بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام خمینی کرمان
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - مصلی ارومیه
منبع : خبرگزاری ايسنا