کد مطلب: 149666
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۷
مراسم شب احیای بیست و سوم ماه مبارک رمضان در بیمارستان علی اصغر شیراز، محل نگهداری بیماران کرونایی با حضور کادر درمان این بیمارستان و بوستان کوهستانی دراک برگزار شد.
 
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - بیمارستان علی اصغر شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
لیالی قدر، شب بیست و سوم ماه رمضان - شیراز
منبع : خبرگزاری ايسنا