کد مطلب: 148824
 
تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸
اولین مرحله رزمایش مجموعه‌های مردمی قرارگاه مواسات و همدلی مومنانه و بسته‌بندی ۲۵۰۰ بسته مواد خوراکی (شنبه ۶ اردیبهشت) در مسجدالنبی (ص) قزوین برگزار شد.
 
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
رزمایش مواسات مجموعه‌های مردمی در قزوین
منبع : خبرگزاری ايسنا