کد مطلب: 147974
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۰
در راستای طرح مبارزه با کرونا و ۱۳ بدر را در خانه بمانیم ،تمامی ورودی های روستاهای اطراف ساری که محل تفریح وگردشگری هر ساله در روز طبیعت بود توسط افراد بومی روستا با نظارت نیروی انتظامی بسته شد و اجازه تردد داده نشد.
 
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروها در ساری
منبع : خبرگزاری ايسنا