کد مطلب: 147797
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
با توجه به شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید مسئولین ذیربط جهت مهار و جلوگیری از انشتار ویروس کرونا تصمیماتی از قبیل بسته شدن بازارها ،بوستان ها ، هتل ها، رستوران ها، وضع مقررات منع رفت و آمد های برون شهری گرفته شد. در همین راستا شهرداری بوشهر ضمن رعایت مسائل فوق چراغ های ساحل و بوستان ها رو در حالت خاموش قرار داد اما همچنان افرادی هستند که با عدم توجه به این موضوع به تفریح و مسافرت و حضور غیر ضروری در اجتماع ادامه می دهند.
 
بعضی از مردم با جدی گرفتن توصیه های بهداشتی به استفاده از ماسک و دست کش پایبند هستند/ بوشهر نوروز ۹۹
بعضی از افراد با بی توجهی به هشدارها در مورد ویروس کرونا بدون رعایت مسائل بهداشتی در حال بازی شطرنج واستعمال دخانیات به صورت گروهی در پیاده رو می باشند/بوشهر نوروز ۹۹
بسیاری از صنوف در نبود مشتری و در جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمده اند/بوشهر نوروز ۹۹
به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تمامی بوستان ها وامکان ورزشی تعطیل شده است ./بوشهر نوروز ۹۹
بوشهر نوروز بعد از بسته شدن سالن های ورزشی جهت مبارزه با ویروس کرونا بعضی از مردم به ورزش در کنار ساحل روی آورده اند./ بوشهر نوروز ۹۹
بسیاری از مردم جهت رهایی از قرنطینه خانگی بی توجه به عدم اجتماع ، به صورت گروهی و دوستانه به ساحل و پارک ها روی آورده اند. /بوشهر نوروز ۹۹
بعضی از افراد با بی توجهی به هشدارها در مورد ویروس کرونا بدون رعایت مسائل بهداشتی در حال بازی فوتبال دستی به صورت گروهی می باشند./بوشهر نوروز ۹۹
تمامی هتل ها از جمله هتل جهانگردی دلوار بوشهر جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به حالت تعطیل در آمده است این موضوع با نصب بنر اطلاع رسانی شده است./بوشهر نوروز ۹۹
وضعیت بلوار شهید چمران (چهار باندی ) بوشهر بعد از اعلام های سراسری جهت عدم حضور غیر ضروری در جامعه جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا /بوشهر نوروز ۹۹
دختر بچه ای بعد از بسته شدن بوستان ها به دلیل عدم انتشار ویروس کرونا به تنهایی در حال دوچرخه سورای است . /بوشهر نوروز ۹۹
وضعیت بلوار شهید ریس علی دلواری بوشهر بعد از اعلام های سراسری جهت عدم حضور غیر ضروری در جامعه جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا /بوشهر نوروز ۹۹
بسیاری از مردم جهت رهایی از قرنطینه خانگی بی توجه به عدم اجتماع ، به صورت گروهی و دوستانه به ساحل و ماهیگیری روی آورده اند./بوشهر نوروز ۹۹
وضعیت میدان شهید ریس علی دلواری بوشهر بعد از اعلام های سراسری جهت عدم حضور غیر ضروری در جامعه جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا
وضعیت ساحل بوشهر در زمان انتشار ویروس کرونا و تعطیلات نوروز/بوشهر نوروز ۹۹
بسیاری از مردم جهت رهایی از قرنطینه خانگی بی توجه به عدم اجتماع ، به صورت گروهی و دوستانه به ساحل و ماهیگیری روی آورده اند/بوشهر نوروز ۹۹
با توجه به هشدار های بسیار زیاد در مورد عدم مسافرت و حضور در اماکن عمومی بسیاری از مردم به این موضوع توجهی نمی کنند./بوشهر نوروز ۹۹
وضعیت خیابان ساحلی بوشهر در زمان انتشار ویروس کرونا و تعطیلات نوروز/بوشهر نوروز ۹۹
رستوران بزرگ میداف بعد از دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا به حالت تعطیل در آمده است، این موضوع با نصب بنر روی درب ورودی رستوران اطلاع رسانی شده است./بوشهر نوروز ۹۹
بسیاری از مردم با توجه به تعطیلات نوروز و جهت رهایی از قرنطینه خانگی بی توجه به عدم اجتماع ، به صورت گروهی و دوستانه به ساحل و ماهیگیری روی آورده اند./بوشهر نوروز ۹۹
پارک ها از جمله پارک سیادت بوشهر (TV)بعد از اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر بسته شدن بوستان ها و عدم حضور مردم تقریبا خالی شده است . /بوشهر نوروز ۹۹
بازار فروش موبایل در بوشهر با توجه به عدم انتشار ویروس کرونا به صورت کامل تعطیل است /بوشهر نوروز ۹۹
بازار قدیم و صنف ساعت فروش های بوشهر بعد از بسته شدن بازار جهت عدم انتشار ویروس کرونا/بوشهر نوروز ۹۹
وضعیت خیابان ساحلی بوشهر در زمان انتشار ویروس کرونا و تعطیلات نوروز/بوشهر نوروز ۹۹
خیابان لیان غربی بوشهر بعد از بسته شدن بازار جهت عدم انتشار ویروس کرونابوشهر نوروز ۹۹
بازار خیابان انقلاب با توجه به عدم انتشار ویروس کرونا به صورت کامل تعطیل است بوشهر نوروز ۹۹
خیابان لیان شرقی بوشهر بعد از بسته شدن بازار جهت عدم انتشار ویروس کرونا/بوشهر نوروز ۹۹
بازار قدیم بوشهر بعد از بسته شدن بازار جهت عدم انتشار ویروس کرونا/بوشهر نوروز ۹۹
تمامی صنوف در خیابان دانش آموز که یکی از اصلی ترین اماکن خرید در بوشهر است به حالت تعطیل در آمده است. /بوشهر نوروز ۹۹
مراکز تجاری از جمله پاساژ آزادگان که یکی از اصلی ترین مراکز خرید در بوشهر است به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل شده است./بوشهر نوروز ۹۹
بوشهر نوروز ۹۹
موزه و مدرسه تاریخی بوشهر جهت عدم انتشار ویروس کرونا به حالت تعطیل در آمده است./بوشهر نوروز ۹۹
بوشهر نوروز ۹۹
منبع : خبرگزاری ايسنا