کد مطلب: 147281
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴
برخی از طلاب به صورت داوطلبانه در همان اوایل شیوع ویروس کرونا در محیط داخلی و خارجی بیمارستان‌های مخصوص پذیرش بیماران کرونایی مشغول فعالیت شدند و همچنان در سه شیفت کاری در بیمارستان فرقانی و ۴ بیمارستان دیگر قم در حال خدمات رسانی هستند. داوطلبان در بیمارستان فرقانی خدماتی همچون همراهی بیمار، کمک به صرف غذا و دارو، تمیز کردن و ضدعفونی محیط، کمک به انجام کارهای روزانه بیماران، تامین آب میوه و غذاهای مغذی برای پرسنل و بیماران و... را برعهده دارند.
 
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
حضور داوطلبانه جمعی از طلاب در کنار کادر سلامت
منبع : خبرگزاری ايسنا