کد مطلب: 145995
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۳
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از صبح امروز جمعه ۲ اسفند همزمان با سراسر کشور در قزوین آغاز شد.
 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
حضور استاندار قزوین پای صندوق رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین پای صندوق رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قزوین
منبع : خبرگزاری ايسنا