کد مطلب: 145428
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۲
در هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، فیلم‌ «تعارض» به کارگردانی «محمدرضا لطفی» و فیلم «پدران» به کارگردانی «سالم صلواتی» در پردیس سینمای ملت برای اهالی رسانه و منتقدان فیلم به نمایش درآمد. در نشست فیلم «شین» که در بامداد روز یکشنبه برگزار شد، شهاب حسینی به رویکرد منتقدانش با پاسخ های صریح واکنش نشان داد.
 
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «تعارض» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «پدران» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «پدران» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «پدران» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «پدران» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «پدران» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «پدران» در نشست خبری
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
در حاشیه هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «من میترسم» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «من میترسم» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «من میترسم» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «من میترسم» در نشست خبری
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «من میترسم» در نشست خبری
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
آتش تقی پور و هوشنگ توکلی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «شین» در نشست خبری
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
میثم کزازی، کارگردان در نشست خبری فیلم «شین»
آتش تقی پور و هوشنگ توکلی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
غزال نظر و شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
میثم کزازی، کارگردان در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «شین» در نشست خبری
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - عوامل فیلم «شین» در نشست خبری
شهاب حسینی در نشست خبری فیلم «شین»
منبع : خبرگزاری ايسنا