کد مطلب: 143386
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۷
مه غلیظی قسمت‌هایی از شهر اهواز چهارشنبه ۲۷ آذرماه در برگرفت، که باعث کاهش افق دید شده است. اهواز به رودخانه کارون که شهر را به دو قسمت تقسیم کرده، معروف است و حالا کارون هم در مه دیده نمی‌شود.
 
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
مه گرفتگی در اهواز
منبع : خبرگزاری ايسنا