کد مطلب: 142751
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۲
کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی، چهارشنبه ۱۳ آذرماه با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
 
حضور خانواده شهدا در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
اجرای نمایش آیینی در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
اجرای نمایش آیینی در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
اجرای نمایش آیینی در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور بسیجیان در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور بسیجیان در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
سخنرانی سردار سلامی، فرمانده کل سپاه در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور خانواده شهدا در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور بسیجیان در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور خانواده شهدا در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
اجرای نمایش آیینی در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
رونمایی و امضای تمبر یادبود ۹۲ هزار شهید بسیجی، توسط سردار سلامی، فرمانده کل سپاه
حضور بسیجیان در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
سخنرانی سردار سلامی، فرمانده کل سپاه در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور بسیجیان در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
حضور بسیجیان در کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
امضای تمبر یادبود ۹۲ هزار شهید بسیجی، توسط سردار سلامی، فرمانده کل سپاه
منبع : خبرگزاری ايسنا