کد مطلب: 140571
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۷
مراسم عزاداری اربعین حسینی شنبه ۲۷ مهر در حرم امام رضا(ع) برگزار شد.
 
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
عزاداری اربعین حسینی در حرم امام رضا(ع)
منبع : خبرگزاری ايسنا