کد مطلب: 140393
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۵
نشست خبری حسن روحانی ریاست جمهوری دوشنبه ۲۲ مهرماه با رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. در این نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل روز ایران و مواضع دولت در زمینه مسائل بین‌المللی پاسخ داد.
 
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
نشست خبری رییس جمهوری
منبع : خبرگزاری ايسنا