کد مطلب: 139308
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳
صبح امروز اول مهرماه، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و ورود دانش آموزان به مدارس، هوای مشهد هم‌چنان در شرایط ناسالم و آلوده قرار دارد.
 
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
هوای مشهد همزمان با شروع سال تحصیلی جدید
منبع : خبرگزاری ايسنا