کد مطلب: 138923
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۷
از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های نفت مسجد سلیمان و استقلال در ورزشگاه شهید بهنام محمدی شهر مسجد سلیمان به میدان رفتند که در پایان دو تیم به نتیجه مساوی یک بر یک دست یافتند.
 
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم های نفت مسجد سلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
هفته سوم لیگ برتر فوتبال - دیدار تیم‌های نفت مسجدسلیمان و استقلال
منبع : خبرگزاری ايسنا