کد مطلب: 138655
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۴
همزمان با عاشورای حسینی(ع) آئین سنتی «گِل مالی» و عزاداری لرستانی‎های مقیم تهران، صبح سه‌شنبه ۱۹ شهریور در بلوار فردوس تهران برگزار شد.
 
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
آیین گل مالی هیات لرستانی های مقیم تهران
منبع : خبرگزاری ايسنا