کد مطلب: 136129
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۱
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری سه شنبه ۲۵ تیر ماه با حضور معاون اول رییس جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد.
 
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری
منبع : خبرگزاری ايسنا