کد مطلب: 135790
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور ، صبح چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.
 
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش گشت‌های نامحسوس پلیس راهور
منبع : خبرگزاری ايسنا