کد مطلب: 135730
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۲
 
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
سفر معاون اول رییس جمهور به استان فارس
منبع : خبرگزاری ايسنا