کد مطلب: 135670
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۲
محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه در وزارت کشور برگزار شد، همچنین تفاهم‌نامه‌ای توسط معاونین وزرای کشور ایران و عراق به امضا رسید.
 
عبدالرضا رحمانی فضلی در دیدار با معاون وزیر کشور عراق
محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق
محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق
هیئت همراه معاون وزیر کشور عراق
حسین ذوالفقاری و محمد بدر معاونین وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزیر کشور ایران با وزیر کشور عراق و امضای تفاهم‌نامه
حسین ذوالفقاری و محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق
محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق
محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق
حسین ذوالفقاری در دیدار با محمد بدر
حسین ذوالفقاری در دیدار با محمد بدر
محمد بدر معاون وزیر کشور جمهوری عراق
حسین ذوالفقاری در دیدار با محمد بدر
حسین ذوالفقاری در دیدار با محمد بدر
دیدار وزیر کشور ایران با وزیر کشور عراق و امضای تفاهم‌نامه
هیئت همراه معاون وزیر کشور عراق
هیئت همراه معاون وزیر کشور عراق
امضای تفاهم‌نامه توسط حسین ذوالفقاری و محمد بدر
امضای تفاهم‌نامه توسط حسین ذوالفقاری و محمد بدر
امضای تفاهم‌نامه توسط حسین ذوالفقاری و محمد بدر
منبع : خبرگزاری ايسنا