کد مطلب: 135518
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۰
اولین دوره مسابقات کورس اسب‌دوانی شمال غرب کشور با حضور ۴۰ اسب و چابکسوار در شهر تاریخی سلطانیه برگزار شد. این مسابقات در پنج رده اسب‌های ترکمن، تاروبرد، کرد، دوخون و فلات (محلی) و با اهدای مجموع ۱۹۲ میلیون ریال جوایز نقدی به برگزیدگان به کار خود پایان داد.
 
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
کورس اسب دوانی شمالغرب کشور - سلطانیه
منبع : خبرگزاری ايسنا