کد مطلب: 135508
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۹
 
طاق یکی از ورودی‌های صحن قدس حرم مطهر رضوی که با کاشی‌کاری، نقوش هندسی و خطوط برجسته تزئین شده است.
یکی از ایوان‌های واقع در صحن گوهرشاد که با کاشی‌کاری و نقوش هندسی تزئیین شده است.
یکی از گلدسته‌های واقع در ورودی باب الجواد که در حال ساخت است.
نمایی از مسجد گوهرشاد در صحن جامع رضوی حرم امام رضا(ع)
طاق‌های واقع در ورودی باب الرضا(ع) که توسط کاشی کاری و نقوش هندسی تزئین شده است.
ایوان باب الحکمه که در صحن آزادی قرار دارد. این ایوان به وسیله مقرنس‌کاری، کاشی‌کاری و نیز کاشی‌هایی که با خطوط برجسته و خط ثلث حلبي تزیین شده که در کنار هم زیبایی چشمگیری را به نمایش می‌گذارد.
یکی از ایوان‌های واقع در حرم امام رضا (ع)
دیوارهای ورودی صحن جامع رضوی که با کاشی کاری، نقوش هندسی و خطوط برجسته تزئین شده است.
طاق یکی از ورودی‌های صحن جامع رضوی که با کاشی کاری، نقوش هندسی و خطوط برجسته تزئین شده است.
نور و معماری حرم امام رضا (ع)
ایوان طلا واقع در صحن جمهوری حرم مطهر رضوی که توسط امیر‌علیشیر نوایی، وزیر سلطان حسین بایقرا در قرن نهم هجری ساخته شد. در این ایوان هنرهای طلاکاری و کاشی‌کاری قابل مشاهده است.
نور و معماری حرم امام رضا (ع)
نور و معماری حرم امام رضا (ع)
ایوان نقاره خانه که در صحن انقلاب قرار دارد یکی دیگر از ایوان‌های با شکوه و زیباست که با مقرنس‌کاری، کاشی کاری، خطوط بجرسته و خط ثلث حلبی تزئیین شده است و در بردارنده کتیبه‌هایی از دوره قاجار و پهلوی است. به دلیل قرار گرفتن نقاره‌خانه در بالای آن، به ایوان نقاره‌خانه معروف است.
نور و معماری حرم امام رضا (ع)
ایوان طلا واقع در صحن جمهوری حرم مطهر رضوی که توسط امیر‌علیشیر نوایی، وزیر سلطان حسین بایقرا در قرن نهم هجری ساخته شد. در این ایوان هنرهای طلاکاری و کاشی‌کاری قابل مشاهده است.
سقاخانه واقع در صحن انقلاب حرم امام رضا(ع) که با طلاکاری و کاشی‌کاری تزئین شده است.
نور و معماری حرم امام رضا (ع)
نور و معماری حرم امام رضا (ع)
منبع : خبرگزاری ايسنا