کد مطلب: 131665
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷
بارش برف استان‌های اردبیل و ارومیه را فراگرفت، به باغات و مزارع این استان‌ها خسارات زیادی وارد شده است.
 
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در آذربایجان غربی
بارش برف در اردبیل
بارش برف در اردبیل
بارش برف در اردبیل
بارش برف در اردبیل
بارش برف در اردبیل
بارش برف در اردبیل
بارش برف در اردبیل
منبع : خبرگزاری ايسنا