کد مطلب: 172791
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۳
رییس آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمانوزارت بهداشت با تاکید بر لزوم سطح‌بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاه‌های پزشکی، گفت: این موضوع در برخی موارد تکلیف تعیین شده در قوانین و مقررات است؛ مثل تعیین آزمایشگاه‌های مجاز به انجام آزمایش‌های غربالگری مادر باردار که از تکالیف تعیین شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
 

به گزارش ایران خبر، دکتر سیامک سمیعی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در خصوص محورهای مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی گفت: راهبردهای مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی در راستای تامین و استمرار خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و اقتصادی، با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام سلامت، قوانین و ضوابط ابلاغی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی و بهبود مدیریت بهره برداری است.

رییس آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان گفت: قوانین و مقررات و استانداردهایی که آزمایشگاههای پزشکی موظف به اجرای آن هستند به مرور طی 15 سال گذشته تدوین و ابلاغ و در صورت لزوم به روز شده است. مهمترین آنها آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاهها و استانداردهای آزمایشگاه پزشکی است. علاوه بر آن دستورالعمل ها و چک لیست های متعددی تهیه و ابلاغ شده که وظایف آزمایشگاه‌ها و معیارهای ارزیابی آنها را با جزئیات بیشتر در دو حوزه اجرایی و فنی تبیین می کنند.

سمیعی گفت: مهم‌ترین محور مدیریت هزینه های خدمات آزمایشگاهی تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی است. این محور مجموعه ای متشکل از آزمایشگاه های مراکز درمانی، بهداشتی، پژوهشی و آموزشی است که از دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، معتبر، بهنگام و اقتصادی و سایر فعالیت های آزمایشگاهی مورد نیاز نظام سلامت، در هر جا و هر زمان که لازم باشند، اطمینان میدهد.

وی افزود: در این شبکه ها ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع بین آزمایشگاهی و بر مبنای سطح بندی خدمات (نقشه خدمت) انجام می شود.

رییس آزمایشگاه مرجع سلامت گفت: محور اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی جهت کاهش تجویز خدمات غیر ضروری و پیشگیری از تقاضای القایی، اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات تشخیصی آزمایشگاهی، خرید راهبردی خدمت با تاکید ویژه بر وظیفه سازمان های بیمه پایه و تکمیلی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و نیز کنترل بازار وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی از دیگر محورهای مدیریت راهبردی مدیریت هزینه های خدمات آزمایشگاهی است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، سمیعی افزود: سطح بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاه های پزشکی نیز در چهارچوب شبکه های آزمایشگاهی ارائه خدمت یکی از اقدامات موثر در راستای ایجاد دسترسی به خدمات با کیفیت و بهنگام محسوب می‌شود. همچنین امکان اقتصادی کردن و بسترسازی خرید راهبردی خدمت را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: محور سطح بندی تخصصی خدمات در برخی موارد تکلیف تعیین شده در قوانین و مقررات است. مثل تعیین آزمایشگاههای مجاز به انجام آزمایشهای غربالگری مادر باردار که از تکالیف تعیین شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

سمیعی در رابطه با انطباق آزمایشگاه های پزشکی،خصوصا بخش دولتی، با قوانین و مقررات و استانداردهای آزمایشگاه پزشکی گفت: لزوم توجه به شرح وظایف مدیریت‌های امور آزمایشگاهی معاونت‌های درمان که با تاکید نهادهای نظارتی تنظیم و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است بسیار حائز اهمیت بوده و نیز بر مشروط بودن تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی به رعایت مقررات و استانداردها و رعایت حد نصاب انطباق با استانداردهای آزمایشگاهی ابلاغی، شرکت مستمر در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (مهارت آزمایی) و عدم وجود تخلف محرز و تخطی از ضوابط و مقررات مورد تاکید است.

منبع : خبرگزاری ايسنا