کد مطلب: 166316
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۷
ایسنا/سیستان و بلوچستان
 

به گزارش ایران خبر، - محمد علی نیکبخت با اشاره به توانمندی های بخش کشاورزی تاکید کرد: با مسئله یابی مسائل و مشکلات بیمه گذاران ، با کمک همه دست اندرکاران و متنفذین نسبت به توسعه بیمه و کشت های قراردادی بعنوان یک ضرورت در زیر بخش های کشاورزی اقدام شود.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: طی سال زراعی ١۴٠٠-١٣٩٩ تاکنون بیش از ٣٢١ میلیارد و ٨٩ میلیون ریال غرامت بیمه در زیر بخش‌های زراعی،  باغی، دام و طیور و منابع طبیعی به حساب کشاورزان پرداخت شده است

عبدالحمید فیروزی افزود: این میزان غرامت به بیش از ۵ هزار و ٨٣٣ نفر  بیمه گذار در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی استان سیستان وبلوچستان پرداخت شد.

وی تصریح کرد: بیشترین پرداخت در زیر بخش زراعت بوده که بیش از ٣٠۴ میلیارد و ٨٢٣ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

فیروزی با اشاره به پرداخت غرامت خشکسالی در حوزه سیستان پرداخت و اظهار کرد: در سال زراعی گذشته ٢٨۵ میلیارد و ۴٣۴ میلیون ریال غرامت به خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی در حوزه سیستان بابت بیمه محصول گندم،  جو وگلرنگ پرداخت گردیده است.

منبع : خبرگزاری ايسنا