کد مطلب: 91280
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۷
پاریدولیا یک پدیده ی روانشناختی است که به موجب آن شما اشیاء را متفوت از آنچیزی که هستند می بینید. چشم شما چیزی را می بیند که وجود ندارد.
به گزارش ایران خبر، آیا تا به حال درباره "پاریدولیا" چیزی شنیده اید؟! پاریدولیا یک پدیده ی روانشناختی است که به موجب آن شما اشیاء را متفاوت از آنچیزی که هستند می بینید. چشم شما چیزی را می بیند که وجود ندارد.
 
در این گزارش عکس هایی را خواهید دید که در نگاه اول یک معنا و مفهوم خاص را می رسانند و وقتی بیشتر دقت می کنید معنای آن را متفاوت خواهید یافت.