کد مطلب: 188800
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۹
 
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
اقامه نماز عید فطر به امامت رهبر انقلاب
تصاویر هوایی اقامه نماز عید سعید فطر به امامت رهبر انقلاب در مصلی تهران
تصاویر هوایی اقامه نماز عید سعید فطر به امامت رهبر انقلاب در مصلی تهران
تصاویر هوایی اقامه نماز عید سعید فطر به امامت رهبر انقلاب در مصلی تهران
منبع : خبرگزاری ايسنا