کد مطلب: 188784
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۴۳
 
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
سیروس مقدم، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
رضا توکلی در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
عادل فردوسی‌پور، در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
حامد کمیلی، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
پارسا پیروز فر، در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
حسام نواب صفوی در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
رضا بنفشه خواه، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
یوسف تیموری، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
مهدی تاج، در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
امیر جعفری، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
سعید امیر سلیمانی، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
سعید پیردوست، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
محمد رضا فروتن، در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
امیر جعفری، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
بهمن فرمان آرا، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
کریم باقری، مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
سیروس مقدم، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
علیرضا داوود‌نژاد، پدر مرحوم رضا داوودنژاد
امیرحسین رستمی، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
کامبیز دیرباز، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
احمد مسجد جامعی در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
علیرضا تابش، در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
محمد مهدی عسگر پور، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
امیرحسین رستمی، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
فرهاد توحیدی، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
محسن برمهانی، معاون سیما در مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
بهمن فرمان آرا، در مراسم ترحیم رضا داوود نژاد
مراسم ختم مرحوم رضا داوودنژاد
منبع : خبرگزاری ايسنا