کد مطلب: 186826
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۷
 
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی «هانگژو ۲۰۲۳»
منبع : خبرگزاری ايسنا