کد مطلب: 186706
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۲۹
 
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
خسارات ناشی از بارش شدید باران در شهرستان مرزی آستارا
منبع : خبرگزاری ايسنا