کد مطلب: 185292
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۳
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب با سخنرانی حجت الاسلام مهدی
 
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
تجمع خانوادگی حمایت از عفاف و حجاب در قم
منبع : خبرگزاری مهر