کد مطلب: 183340
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۹
مسلمانان اهل سنت در ایران ۱۰ شب آخر ماه مبارک رمضان را احیا گرفته و آیین های ویژه ای را در این شب انجام می دهند.
 
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
مراسم شب های احیای رمضان مسلمانان اهل سنت در کردستان
منبع : خبرگزاری مهر