کد مطلب: 183172
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۳۹
برپایی افطاری‌های ساده در مساجد استان بوشهر مورد استقبال مومنین و روزه داران قرار گرفته است.
 
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
افطاری ساده در بوشهر
منبع : خبرگزاری مهر