کد مطلب: 182976
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۷
دانشجویان دانشگاه‌های خراسان شمالی در آغاز سال نو و همزمان با ایام ماه مبارک رمضان با روزه داری، در مناطق محروم این استان مشغول محرومیت زدایی هستند.
 
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
اردوی جهادی دانشجویی در مناطق محروم خراسان شمالی
منبع : خبرگزاری مهر