کد مطلب: 182841
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
در آستانه عید نوروز، مردم خوش ذوق یزد، سفره‌های هفت سین خود را در پارک آزادگان یزد گسترانیدن تا آثار آنها توسط داوران ارزیابی شود و به زیباترین و اصیل‌ترین سفره‌های هفت سین، جوایزی اهدا شود.
 
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
سفره‌های هفت‌سین در یزد گسترده شد
منبع : خبرگزاری مهر