کد مطلب: 182586
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۶
وزش تند باد و پدیده ریزگردها در اردبیل باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده و زندگی روزمره مردم را مختل کرده است.
 
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
اردبیل در محاصره ریزگردها
منبع : خبرگزاری مهر