کد مطلب: 182547
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۵
حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت.
 
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
حجت‌الاسلام محمد قمی در جشن مردمی نیمه شعبان در محله نیروهوایی شرق تهران حضور یافت
منبع : خبرگزاری مهر