کد مطلب: 182424
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۵۲
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.
 
یحی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان حضور دارد
رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان و یحی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان حضور دارند
تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در حال انجام تشریفات پیش از مسابقه در ورزشگاه آزادی تهران هستند
یحی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیش از شروع دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در حال گفتگو با امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران است
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان هستند
بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در حال گرفتن عکس یادگاری پیش از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان هستند
مهدی ترابی هافک تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از عقیل کعبی بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
حسین گودرزی بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان هنگام مهار عیس آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان بر روی او مرتکب خطا می شود
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافعین تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
یحی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال رساندن توپ به بازیکنان تیم خود از کنار زمین مسابقه در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان حضور دارد
پریرا مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از فرهاد مجد کرمانشاهی دروازبان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
ولسیانی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال تعویض استوک های خود در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
وحید امیری هافک تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از مدافعین تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
پریرا مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در حال پرتاپ اوت در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل تیم خود در برابر تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان هستند
ولسیانی ، مرتضی پورعلی گنجی ،امید عالیشاه ، سینا اسدبیگی و مهدی ترابی در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل اول تیم فوتبال پرسپولیس تهران در مقابل نفت مسجد سلیمان توسط سینا اسد بیگی در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان هستند
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
یحی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال راهنمایی بازیکنان تیم خود در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه سر به سمت دروازه تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در هنگام مهار سیامک نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران بر روی او مرتکب خطا شدند
رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در حال راهنمایی بازیکنان تیم خود در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
پریرا مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال درگیری با عقیل کعبی بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
یحی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان حضور دارد
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل دوم تیم خود در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال شادی پس از به ثمر رساندن گل دوم تیم خود در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
علیرضا بیرانوند دروازبان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال گفتگو با بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید
سیامک نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال زدن ضربه به سمت دروازه تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
سید پیمان میری بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان پس از مصدومیت به بیرون زمین مسابقه انتقال پیدا میکند
مهدی ترابی هافک تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از محمد صالحی و جهانبخش ذبیحی طاهر بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
عیسی آل کثیر مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال عبور توپ از عقیل کعبی بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
رضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در حال اعتراض به محمد علی پور متقی کمک داور دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
محمد صالحی و جهانبخش بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در حال دور کردن توپ از مقابل وحید امیری بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و نفت مسجد سلیمان است
بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در هنگام مهار امید عالیشاه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران بر روی او مرتکب خطا شد
منبع : خبرگزاری مهر