کد مطلب: 181422
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۲۸
رئیس جمهور در ادامه بازدید از شهرستان‌‍‌های استان تهران، وارد شهرستان بهارستان شد.
 
ورود رئیس جمهور به نسیم‌شهر و بازدید از بیمارستان در حال ساخت حضرت ابوالفضل (ع)
ورود رئیس جمهور به نسیم‌شهر و بازدید از بیمارستان در حال ساخت حضرت ابوالفضل (ع)
ورود رئیس جمهور به نسیم‌شهر و بازدید از بیمارستان در حال ساخت حضرت ابوالفضل (ع)
ورود رئیس جمهور به نسیم‌شهر و بازدید از بیمارستان در حال ساخت حضرت ابوالفضل (ع)
دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت امیر کمندی
دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت امیر کمندی
دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت امیر کمندی
دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت امیر کمندی
جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان
جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان
جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان
جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان
دیدار با اقشار مختلف مردم شهرستان بهارستان
دیدار با اقشار مختلف مردم شهرستان بهارستان
دیدار با اقشار مختلف مردم شهرستان بهارستان
دیدار با اقشار مختلف مردم شهرستان بهارستان
بازدید و گفتگو با کامیونداران پایانه باربری بهارستان
بازدید و گفتگو با کامیونداران پایانه باربری بهارستان
بازدید و گفتگو با کامیونداران پایانه باربری بهارستان
بازدید و گفتگو با کامیونداران پایانه باربری بهارستان
منبع : خبرگزاری مهر