کد مطلب: 181250
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۸
مراسم عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره (س) در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
 
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
مراسم حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
عزاداری شب شهادت صدیقه طاهره در حرم رضوی
منبع : خبرگزاری مهر