کد مطلب: 180764
 
تاریخ انتشار : جمعه ۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
همزمان با پنجمین روز از هفته گرامیداشت بسیج، همایش پیاده روی خانوادگی بسیج از میدان شریعتی مشهد تا میدان شهدا برگزار شد.
 
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
همایش پیاده روی خانوادگی بسیج
منبع : خبرگزاری مهر